Početna
12.10.2014

Pot­pu­no za­slu­že­na po­be­da Ta­mi­ša na otva­ra­nju košarkaške se­zo­ne u Kra­lje­vu. Fe­no­me­nal­no ve­če Du­ša­na Mi­lo­še­vi­ća omo­gu­ći­lo je go­sti­ma iz Ba­na­ta da po­tvr­de da su vr­lo ne­u­go­dan ri­val kra­lje­vač­kom pr­vo­li­ga­šu. Za po­me­nu­tog igra­ča do­ma­ći ni­su ima­li re­še­nje a on je po­ga­đao iz svih po­zi­ci­ja po­go­div­ši vi­še troj­ki(šest) ne­go ce­la eki­pa Slo­ge.

Kra­ljev­ča­ni su vr­lo ner­vo­zno ušli u utak­mi­cu, očaj­no iz­vo­di­li slo­bod­na ba­ca­nja, još sla­bi­je šu­ti­ra­li za tri, pa su omo­gu­ći­li go­sti­ma da ve­ć na po­čet­ku stek­nu opi­plji­vu pred­nost. U pr­vih pet mi­nu­ta Slo­ga ni­je po­sti­gla koš Ta­miš je vo­dio 8: 0 da bi po­sle tajm-auta be­lih usle­dio re­zul­tat­ski pre­o­kret i u sa­mom fi­ni­šu pr­ve če­tvr­ti­ne Slo­ga je pr­vi i je­di­ni put vo­di­la na utak­mi­ci 11: 10. U na­stav­ku Pan­čev­ci su odr­ža­va­li pred­nost a naj­vi­še je iz­no­si­la u 18 mi­nu­tu 20: 34. Ipak dru­gu če­tvr­ti­nu ovog me­ča gle­da­o­ci će pam­ti­ti po fe­no­me­nal­nom po­te­zu cen­tra Slo­ge Alek­san­dra To­do­ro­vi­ća. On je u po­sled­njoj se­kun­di ovog pe­ri­o­da sa zvu­kom si­re­ne od svog ko­ša po­go­dio koš pro­tiv­ni­ka.

U dru­gom po­lu­vre­me­nu gle­da­li smo ve­li­ku bor­bu na par­ke­tu ne mno­go kva­li­tet­nu ko­šar­ku a go­sti su ima­li već po­me­nu­tog Mi­lo­še­vi­ća ko­ji bi sva­ki put ka­da bi Slo­ga re­zul­tat­ski pri­la­zi­la pro­tiv­ni­ku znao da uz­vra­ti ne­ve­ro­vat­nim po­e­ni­ma. Či­ni­lo se u sa­mom fi­ni­šu utak­mi­ce da je po­bed­nik re­šen. Ali do­bra od­bra­na Slo­ge u par si­tu­a­ci­ja i ne­ko­li­ko la­kih po­e­na omo­gu­ći­li su da na 20 se­kun­di pre kra­ja pri­đu na dva po­e­na za­o­stat­ka 64: 66. Ima­la je Slo­ga i na­pad za pro­du­že­tak ili po­be­du ali ka­pi­ten Sa­ša Đor­đe­vić ni­je bio pre­ci­zan pa je on­da Dra­gan Kru­ščić sta­vio tač­ku na po­be­du Ta­mi­ša u ovom me­ču sa li­ni­je slo­bod­nih ba­ca­nja.

- Odlično smo otvorili utakmicu, pogodili smo u pravo vreme, poveli 8-0 i utakmicu držali pod kontrolom. Iako je domaćin imao poslednjei napad, čak i za pobedu, mislim da bi to bilo nezalsuženo, jer smo 40 minuta imali prednost, odigrali zaista dobro i našem trijumfu nema prigovora – naglasio je posle meča junak utakmice Dušan Milošević, košarkaša pančevačkog Tamiša.

- Iskreno nismo očekivali ovakav epilog na startu nove sezone. Spremali smo se, naporno radili, tačno je da smo imali peh sa povredom Milana Trtića, ali to nije alibi. Tamiš je odigrao bolje, zrelije, sve su pogodili, pogotovo Milošević i zasluženo su pobedili. Očigledno da nam predstoji još mnogo rada i da pokušamo već u narednoj utakmici u Vršcu da povratimo ovaj „brejk“ – iskren je posle meča bio Saša Đorđević kapiten kraljevačke Sloge.

SLO­GA - TA­MIŠ 64 – 68 (11: 12, 16: 22, 20: 19, 17: 15)

Ha­la spor­to­va u Kra­lje­vu. Gle­da­la­ca: 300. Su­di­je: Be­lo­še­vić, Ve­sko­vić, Ar­se­ni­je­vić (Be­o­grad).

SLO­GA: Vu­lić 7, Jo­kić 6 (7 sk), Đor­đe­vić 10 (4 as), Vu­le­tić 8 (5 il, 6 sk), To­do­ro­vić 13 (6 sk), Ste­fa­no­vić, Ra­do­njić 14, Ta­dić 6 (7 sk). Ni­su igra­li Mi­lo­še­vić, Vuk­sa­no­vić Igru­ti­no­vić i Si­me­u­no­vić.

TA­MIŠ: Hu­kić 5, Đor­đe­vić 7 (6 il), Kru­ščić 5, Mi­lo­še­vić 28, Vu­jo­vić 7 (6 sk), Ra­do­vić 2, Isa­i­lo­vić 6, Dra­gaš, Pe­rak 5, Ke­sar 3, Drob­njak. Ni­je igrao Ne­na­dić.

08.10.2014
Košarkaškom klubu Sloga radilo se udarnički u podužem pripremnom periodu. Bilo je dosta vremena da se sve dovede na svoje mesto s obziorom da je ekipu kraljevačkog prvoligaša u međuvremenu napustio veliki broj igrača. Tako će u novoj sezoni tim "belih" nastupiti u znatno izmenjenom sastavu. Od starosedelaca tu su Čedomir Stefanović, Luka Vuksanović, Saša Đorđević i Dušan Vuletić. Spisak igraca KK Skoga - Prva dojica su mladi igrači koji su imali solidnu...
18.09.2014
Košarkaši Sloge vredno treniraju pripremajući se za nastupajuću sezonu. U Kraljevu su od samog starta priprema a njihov drugi dom u toku letnjih dana bila je Hala sportova kraj Ibra. Naravno, tu je i nezaobilazna teretana gde se stiče snaga za naredna dokazivanja na mečevima koji slede. - Narednih dana imamo zaista gust raspored odigravanja utakmica..Biće to prava prilika da se vidi kako smo i koliko radili u predhodnom periodu - raportirao je trener Zoran Petrović. Na...

Nezvanični sajt Košarkaškog Kluba
Sloga Kraljevo

 
     
 

Košarkaška liga Srbije

Poslednji rezultat
2.kolo 18.10.2014
Vršac Swisslion - Sloga
98:75
 
Naredna utakmica
3.kolo 25.10.2014
Sloga - Spartak
 
 
Tabela
1 Spartak 4
2 Vojvodina Srbijagas 4
3 Konstantin 4
4 FMP 4
5 Vršac Swisslion 3
6 OKK Beograd 3
7 Smederevo 1953 3
8 Tamiš 3
9 Borac 2
10 Napredak Rubin 2
11 Sloga 2
12 Jagodina 2